Przegląd podatkowy (Tax review)

Opis usługi

Kancelaria świadczy usługi przeglądu podatkowego (audytu podatkowego). Cechami charakterystycznymi tego produktu są: analiza zagadnień podatkowych (zgodnie z zakresem), identyfikacja ewentualnych nieprawidłowości lub zagrożeń oraz pomoc w ich rozwiązaniu lub minimalizacji.

Zakres badania

Zakres usługi zależy od Klienta. Składa się z trzech elementów:
1) zakres przedmiotowy,
2) badany okres,
3) próba dokumentów poddanych badaniu.

Co do zasady przegląd podatkowy dotyczy poszczególnych tytułów podatkowych, np. VAT, CIT lub PIT. Zakres ten może być węższy i dotyczyć wybranych zagadnień w ramach danego tytułu podatkowego np. prawidłowości zastosowania 0% stawki VAT w wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów.

W zależności od branży i profilu działalności można wytypować – przy współpracy z CURIA REGIS –największe obszary ryzyk, a następnie audyt przeprowadzić właśnie w tych obszarach.

Okres, który ma zostać poddany badaniu zależy od Klienta. Zazwyczaj takimi okresami są okresy rozliczeniowe w ramach danego podatku, tj. lata w podatkach dochodowych lub miesiące (kwartały) w podatku od towarów i usług.

Produkt dedykowany

W ostatnim czasie najpopularniejszym produktem w ramach Przeglądu podatkowego jest weryfikacja stosowanej przez podatnika metody weryfikacji kontrahentów oraz jej upgrade albo przygotowanie takiej procedury. Przygotowanie i wdrożenie odpowiedniej procedury stanowi w obecnych realiach prawnopodatkowych niezwykle ważny instrument w kontekście zarzadzania ryzykiem w zakresie podatku VAT oraz ryzykiem karnym lub karnoskarbowym.

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu.