POLITYKA PRYWATNOŚCI
CURIA REGIS WOJCIECH SAFIAN DORADCA PODATKOWY

Spełniając nasz obowiązek jako Administratora danych osobowych przygotowaliśmy dla Państwa niniejszą Politykę prywatności. Chcemy przekazać informacje o tym kim jesteśmy, jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach to robimy oraz w jaki sposób z nich korzystamy. Wskazujemy także prawa jakie Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest CURIA REGIS Wojciech Safian Doradca Podatkowy, ul. Młyńska 12, 60-324 Poznań, NIP: 779 249 49 83, REGON 381184884 zwany dalej „Administratorem Danych Osobowych”.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem siedziby lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zakresem naszej działalności w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Najczęściej otrzymujemy dane osobowe bezpośrednio od Państwa. Poniżej znajdują się wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:

 • W celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy na świadczenie usług zgodnie
  z zakresem naszej działalności przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, siedziba firmy, adres do korespondencji, adres planowanych prac, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, numer IP oraz inne informacje, które umieszczone zostały w dokumentacji, którą od Państwa otrzymaliśmy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej

liczbie określonych celów;

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes administratora danych.
 • W celu zawarcia i realizacji umowy, czyli świadczenia usług przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, siedziba firmy, adres do korespondencji, adres planowanych prac, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, numer IP oraz inne informacje, które umieszczone zostały w dokumentacji, którą od Państwa otrzymaliśmy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy między nami.
 • W celu wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych (np.: wystawienia faktury, dokonania rozliczeń podatkowych), przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, NIP, REGON, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.
 • W celu rozpatrzenia spraw kierowanych bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych (sporządzenia opinii podatkowej, udzielenia konsultacji j umów przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, siedziba firmy, adres do korespondencji, adres wykonanych prac, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON oraz inne informacje, które nam zostały dostarczone w tym celu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
 • W celu przekazania Państwu informacji o czynnościach związanych z realizacją łączącej nas umowy, przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, siedziba firmy, adres do korespondencji, adres planowanych prac, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, numer IP oraz inne informacje, które umieszczone zostały w dokumentacji, którą od Państwa otrzymaliśmy lub sami sporządziliśmy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy.
 • W celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, siedziba firmy, adres do korespondencji, adres wykonanych prac, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, numer IP oraz inne informacje, które umieszczone zostały w dokumentacji, którą od Państwa otrzymaliśmy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów, kontrahentów i osób trzecich.
 • W celu przechowywania pozostawionych bez odpowiedzi ofert /zapytań przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu albo inne dane jakie nam Państwo podali. Może się bowiem zdarzyć, że decyzję o skorzystaniu z naszych usług podejmą Państwo po pewnym czasie od otrzymania od nas oferty, a podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku interesem Administratora jest umożliwienie skorzystania z naszych usług przez określony czas bez konieczności ponawiania oferty.
 • W celu archiwalnym i dowodowym, przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, siedziba firmy, adres do korespondencji, adres wykonanych prac, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, numer IP oraz inne informacje, które umieszczone zostały w dokumentacji, którą od Państwa otrzymaliśmy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją umowy
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.
 • W celu administrowania stroną internetową możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: adres IP, data i czas, dane statystyczne, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym i inne udostępniane przez Google Analitics lub HotJar. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie możliwości administrowania stroną internetową. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce plików cookies.
 • W celu marketingu bezpośredniego, przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji, dane zawarte w rejestrach publicznych np. KRS, CEIDG. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, w każdej chwili można tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w związku z inną podstawą prawną, być może będziemy zmuszeni przetwarzać dane dłużej. W takiej sytuacji poinformujemy o tym przywołując podstawę prawną i czas przetwarzania.
 2. Jeżeli chcieliby Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wystarczy wysłać list bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych lub wysłać email na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne.WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w przypadku zawarcia z nami umowy na świadczenie naszych usług, podanie określonych danych osobowych jest konieczne.

Aby otrzymać ofertę, konieczne jest podanie nazwy podmiotu, NIP, adresu, numeru telefonu, adresu email oraz określenie zakresu zlecenia - bez tego nie jesteśmy w stanie sprostać Państwa oczekiwaniom; taki model ofertowania pozwala nam zachować najwyższą jakość obsługi.ZAAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Państwa dane możemy przekazywać naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania.
 2. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane osobowe następującym odbiorcom:
 1. a) podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe, organizację szkoleń, eventów;
 2. b) podmiotom obsługującym nasz system informatyczny oraz teleinformatyczny;
 3. c) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 4. d) podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską;
 5. e) agencjom/instytutom badawczym działającym na nasze zlecenie;
 6. f) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;
 7. g) podmiotom nabywającymi wierzytelności;
 8. h) podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, rachunkową, kadrową, szkoleniową.
 9. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom np. ZUS, US itp. Niemniej jednak ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 3. a) do 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa;
 4. b) trwania umowy, ale także po jej ustaniu, ale nie dłużej niż do przedawnienia zobowiązań podatkowych
  - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy, w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego np. przechowywanie faktur, rachunków;
 5. c) 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w związku ze skierowaniem oferty, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
 6. d) do czasu cofnięcia zgody, skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;
 7. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem.
 8. W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do zapomnienia takie sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie.PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

 1. Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
 • sprostowania danych, czyli poprawienia danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 • częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 • ograniczenia przetwarzania, czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • przenoszenia danych, czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazano lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, czyli m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • wycofania zgody - mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Proszę pamiętać, iż od złożenia dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu, ale do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.
 1. Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże odmawiamy uwzględnienia żądania tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 2. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych w związku z Państwa szczególną sytuacją. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 3. a) istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub;
 4. b) istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, można wnieść skargę do:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2, 00-193 WarszawaPOSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym m.in.:
 2. a) rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679)
 3. b) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 4. c) ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 5. d) ustawa z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne
 6. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności powiadamiamy komunikatem na naszej stronie internetowej: www.curia-regis.pl.
 7. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 10.08.2021 r.