Doradztwo bieżące

W bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej, z uwagi na dynamikę procesów oraz niestabilność prawa i jego jakość legislacyjną, coraz częściej pojawiają się problemy, które wymagają szybkiej i rzetelnej analizy podatkowej. Analiza ta może dotyczyć np. przeprowadzenia konkretnej transakcji, czy opiniowania projektu umowy.

Celem usługi bieżącego doradztwa jest udzielenie stałego wsparcia, pozwalającego na uniknięcie problemów podatkowych w przyszłości lub rozwiązanie problemu, który wydarzył się w przeszłości. Oczywiście przy współpracy z Klientami stawiamy na ten pierwszy wariant, czyli ocenę ryzyka oraz wypracowanie najlepszego rozwiązania. Lepiej bowiem unikać problemów, niż próbować rozwiązać problem powstały w przeszłości.

W ramach usług bieżącego wsparcia macie Państwo możliwość zadania pytania i otrzymania odpowiedzi w formie konsultacji pisemnej, krótkiej informacji mailowej lub porady telefonicznej.

Usługi bieżącego wsparcia są świadczone w trzech wariantach:
1) zlecenia incydentalnego,
2) stałego ryczałtu miesięcznego,
3) godzinowej stawki ryczałtowej.

Powyższe warianty różnią się między sobą, dzięki czemu Klient ma możliwość wyboru optymalnego dla siebie wariantu współpracy.

Zlecenie indywidualne

Klient przedstawia problem mailowo lub telefonicznie. Następnie uzgadniany jest zakres zlecenia i przedstawiana jest oferta. Wówczas Klient podejmuje decyzję, czy skorzysta z oferty. Ofertowanie jest nieodpłatne.

Stały ryczałt miesięczny (hotline v.1)

Klient wykupuje określoną pulę godzin do wykorzystania w danym miesiącu kalendarzowym. Z tego tytułu ponosi stałą miesięczną opłatę, niezależnie od faktu skorzystania z wykupionego limitu, czy też nie. Przed realizacją Klient otrzymuje informację o przewidywanej pracochłonności. Godziny niewykorzystane w danym miesiącu przechodzą na kolejny miesiąc, jednakże okresem granicznym jest kwartał. W przypadku przekroczenia godzin Klient jest obciążany stawką za każdą godzinę przekroczenia.

Godzinowa stawka ryczałtowa (hotline v.2)

Klient zawiera umowę, zgodnie z którą będzie obciążany określoną stawką za jedną roboczogodzinę. Liczba roboczogodzin, którymi zostanie obciążony, każdorazowo zależy od zleconego zadania. Przed realizacją Klient otrzymuje informację o przewidywanej pracochłonności. Niniejszy wariant różni się od stałego ryczałtu miesięcznego tym, że tutaj Klient płaci dopiero w momencie, gdy skorzysta z usługi. Oczywiście stawka godzinowa ryczałtowa jest wyższa niż stawka za roboczogodzinę w umowie o ryczałt miesięczny. Jednocześnie godzinowa stawka ryczałtowa jest niższa niż stawka roboczogodziny w wariancie incydentalnym.